Trứng Rung 2 Đầu Thường

139.000

Xuất Xứ: China

Sử dụng pin AA

Rung 2 đầu – Nhựa Thường