Dương Vật Giả Auto Thrusting

1.250.000

Xuất Xứ: Nhật – Nhập: Mỹ

Silicon Cao Su Mềm Cao Cấp

Chức năng: Rung + Thụt Bi + Phát Nhiệt + Ngoáy

Sạc USB